បោះពុម្ពកាត

កាត រួមទាំងកាតបង្ហាញ ស្លាកសញ្ញា ព្យួរ កាតជូនពរ កាតថែទាំជាដើម ត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់បំផុតនៅលើគ្រឿងអលង្ការ គ្រឿងសក់ នាឡិកា វ៉ែនតា សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងច្រើនទៀត។