កាបូប

កាបូបដែលផលិតតាមតម្រូវការអាចឈរដោយខ្លួនឯងឬអាចធ្វើការជាផ្នែកមួយនៃផលិតផលវេចខ្ចប់ផ្សេងទៀត។ កាបូបមានច្រើនប្រភេទដែលមានរាងនិងសម្ភារៈខុសៗគ្នាគ្រាន់តែប្រាប់យើងពីគោលបំណងរបស់អ្នកហើយយើងនឹងទទួលបានអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក